V případě havarijního stavu na domě volejte příslušnou havarijní službu, se kterou má vaše bytové družstvo, společenství vlastníků uzavřenu smlouvu. Kontakty najdete na vývěsce ve vašem domě – tzv. POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE.

Pokud znáte svou smluvní havarijní službu najdete rovněž kontakty níže v tabulce.

Poř. číslo Firma sjednané havarijní služby pro subjekt (viz požární poplachové směrnice v domě) Telefonní spojení Telefonní spojení Adresa firmy
1 Vodař 602 759 356 602 785 533 Kosmická  1723, O – Poruba
2 INSTAL REMONA 596 133 102 Chopinova 1132/5A, O – Přívoz
3 Technical Building Installation, s.r.o   –  TBI 608 646 826 Pražákova 217/5, O-Mar.Hory
4 INPO,spol. s.r.o. elektro   603 892 854 plyn,voda  603 249 695 Dělnická 411/29, O – Poruba
topení    603 249 685
5 Manhas D.I.S.,s.r.o 608 752 374 Maďarská 1537/14, O – Poruba
6 EV – SERVIS elektro   724 293 144 plyn,voda  724 092 334 Na Svobodě  3152/80, O – Martinov
topení    724 092 334
7 Vavroš-Balnar, s.r.o. 602 563 219 602 563 220 Nábřeží SPB 217/60, O – Poruba
8 OKIN GROUP, a.s. 724310111 Pařížská 68/9,  Praha 1-Josefov
9 Karel Tic  (nedělá elektřinu) 605251235 Zablatská 32, O-Heřmanice
Poř. číslo Výtahy dle sjednané servisní smlouvy pro subjekt Telefonní spojení Vyproštění Adresa firmy
1 VÝTAHY OSTRAVA spol. s.r.o. 596 134 540 06 – 15 hodin Teslova 2, O – Přívoz
150 15 – 06 hodin Hasičský záchranný sbor
2 OTIS 800 107 525 24 hodin Vítkovická 1, Moravská Ostrava
3 KONE a.s. 844 115 115 24 hodin Opavská 962, O – Poruba
4 Ludovit Dolník – REMONT 596 916 825 06 – 22 hodin Klimkovická 22/285, O – Poruba
150 22 – 06 hodin Hasičský záchranný sbor
5 EV servis 602 744 427 24 hodin Na Svobodě  3152/80, O – Martinov
6 LIFTCOMP a.s. 602 480 903 24 hodin Záhumenní 2320/11, O – Poruba
7 MS VÝTAHY spol.s.r.o 777 650 100 24 hodin Vývoz 193, Dolní Benešov, 747 22
Ostatní Telefonní spojení
poruchová ČEZ 840 850 860
poruchová OVAK 800 202 700
poruchová plynárny 1239
poruchová DALKIA 800 800 860