Zabýváme se výhradně činnostmi spojenými se správou domů a bytů ve vlastnictví bytových družstev, společenství vlastníků, společností s ručením omezeným, akciových společností, podílových spoluvlastníků a v neposlední řadě také fyzických osob.

 • Stanovení předpisu nájemného pro členy družstev, nájemníky a předpisu plateb za společné části nemovitosti pro vlastníky.Stanovení předpisu a provádění inkasa za plnění poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor.
 • Vedení evidence související s nájemníky a vlastníky nemovitosti.
 • Zajištění pravidelné údržby a oprav nemovitosti.
 • Zajištění předepsaných revizí vyhrazených zařízení.
 • Zajištění dodávek služeb a energii.
 • Zajištění havarijní služby 24 hodin denně.
 • Zajištění technické pomoci.
 • Zpracování kompletního účetnictví (je vedeno průběžně) analytické členění na každou jednotlivou službu, včetně přípravy příkazů pro platby dodavatelů a stálých přehledů o finančním krytí dodávaných služeb atd.
 • Vybrané údaje z hospodaření přístupné na internetových stránkách (zabezpečeno přístupovým heslem).
 • Zajištění daňové agendy.
 • Zajištění poradenství v oblasti právní a občanskoprávní.
 • Jednání a zastupování na úřadech. (včetně finančního)
 • Ekonomické poradenství.
 • Pomoc při vyřízení formalit se založením bytového družstva, společenství vlastníků
 • Účast správce na schůzích družstva, nebo společenství vlastníků a pomoc při jejich organizaci.

Hlavním cílem je co nejvíce usnadnit nelehkou úlohu majiteli nemovitosti při všech úkonech, které jsou s touto činností spojené. V současné době se spolu s jednotlivými vlastníky podílí firma na správě nemovitostí ve vlastnictví více než devadesáti subjektů.

 • nabízíme rovněž pomoc při privatizaci domu
 • zajištění založení právnické osoby
 • zajištění úvěru pro krytí pořizovací ceny domu